Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Me expectaverunt peccatores


  Me expectaverunt peccatores, ut perderent me:
  testimonia tua, Domine, intellexi:
  omnis consummationis vidi finem:
  latum mandatum tuum nimis.
  Očekávali mne hříšníci, aby mne zničili:
  porozuměl jsem, Pane, tvému svědectví:
  viděl jsem konec všeho dovršení:
  tvé přikázání je velmi velkorysé.
  Beati immaculati in via:
  qui ambulabant in lege Domini.
  Blažení neposkvrnění na cestě:
  kteří kráčeli v zákoně Páně.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková