Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Historie Strahovského chrámového sboru

  Toto těleso vzniklo 1. 7. 1990 zároveň s jmenováním jeho uměleckého vedoucího Vladimíra Roubala ředitelem kůru kostela (dnes baziliky) Nanebevzetí Panny Marie při Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Sbor byl založen za účelem zajištění hudebního doprovodu při slavnostních bohoslužbách i mimo ně. Část členů přišla na Strahov z Academiachoru, těleso bylo doplněno místními farníky. Strahovský chrámový sbor navázal na činnost předchozího tělesa Wowes Collegium s uměleckým vedoucím Markem Fraňkem. Zároveň se sborem se začala formovat i nástrojová skupina (housle - František Eret, Vojtěch Fiedler, viola - Filip Rahmann, violoncello - Lenka Kollerová, kontrabas - Stanislav Stránský, trubky - František Svejkovský, Dimitar Dimitrov).

  Strahovský chrámový sbor slouží především řádu premonstrátů, při jejichž bazilice působí, spolupracuje však rovněž s řádem maltézských rytířů. Každoročně sbor zajišťuje hudbu při největších slavnostech církevního roku (Vánoce, Velikonoce, svatodušní svátky, slavnost Ježíše Krista Krále), při příležitosti svátku zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta, při výročích zvolení papeže atd. Sbor účinkoval i při jiných významných liturgických příležitostech, jako bylo povýšení strahovského kostela na papežskou baziliku minor (1992), při výročí opatských voleb i při vlastních volbách (1999); liturgickou hudbu zajišťoval též při první historické návštěvě velmistra řádu maltézských rytířů a německých rytířů v České republice. Sbor zpíval při mnoha diplomatických akcích a významných událostech premonstrátských kanonií, jakými jsou např. primiční mše jejich nově svěcených kněží. Koncertní činnost sboru není rovněž zanedbatelná, kromě Prahy sbor účinkoval na samostatných koncertech v klášteře Teplá, Městě Touškově, Ústí n. Labem, Kunžaku, Jilemnici a dalších městech v Čechách. V červnu 1999 se sbor účastnil festivalu duchovní hudby v severomoravských Odrách.

  Za deset let své existence sbor spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi české hudební scény. Můžeme jmenovat např. sopranistky Zdenu Kloubovou, Ludmilu Vernerovou, Hedviku Tvrdou a Dagmar Vaňkátovou, altistky Virginii Walterovou, Blanku Tůmovou a Lenku Pištěckou, tenoristy Luďka Löbla a Alfréda Hampla a basisty Karla Průšu, Jana Vernera, Pavla Klečku a Vladimíra Rejzka. Z instrumentalistů se na strahovských produkcích podíleli např. Lydie Hartelová (harfa), Dimitar Dimitrov (trubka), Trubači Pražského hradu (František Svejkovský, Jan Verner - trubky, Jaroslav Bláha, Josef Trnka - pozouny, Martin Svoboda - tuba, Pavel Svejkovský - tympány) a řada dalších.

  Významná byla i spolupráce sboru s některými dirigenty, např. Josefem Herclem, Jaroslavem Brychem, Vítězslavem Podrazilem a Adolfem Melicharem, i dalšími pražskými chrámovými tělesy (sbory působící u sv. Ignáce na Karlově náměstí, sv. Jakuba na Starém Městě, sv. Markéty v Břevnově a sv. Norberta ve Střešovicích). Se Strahovským chrámovým sborem pravidelně spolupracují hráči FOK, České filharmonie, Pražské komorní filharmonie a orchestrů Státní opery Praha a Národního divadla.