Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Kronika sboru

  Výběr roku:  
  nebo
  Vyhledávání:  Příjmení účinkujícího:
  Skladatel:
  Skladba:
  Místo:

  Stačí zadat pouze část textu, velikost písmen nerozhoduje. Z bezpečnostních důvodů smí být každý zadaný řetězec max. 50 znaků dlouhý (včetně kódování českých znaků v UTF-8), více se ignoruje.  Neděle 20.11.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Mikuláš Selvek, O.Praem., farář strahovský

  Program:

  Dvořák, Antonín: Mše D-dur Lužanská
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Vladimír Doležal
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Středa 02.11.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., opat strahovský

  Program:

  Führer, Robert: Requiem in g
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Tomáš Weber
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Neděle 31.07.2022, 11:00 – Mše sv. při příležitosti svátku sv. Kryštofa
  Kostel svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí
  Celebroval: R. D. Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan v Liberci

  Program:

  Dvořák, Antonín: Mše D-dur Lužanská
  Dvořák, Antonín: Bože, Bože, píseň novou (z cyklu Biblické písně) (bas sólo)
  Gounod, Charles: Parce Domine (soprán sólo)
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Lucie Silkenová
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Pondělí 25.07.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti svátku sv. Jakuba
  Chrám sv. Jakuba v Praze na Starém Městě
  Celebroval: o. Piotr Pawlik, provinciál minoritského řádu v Čechách

  Program:

  Dvořák, Antonín: Mše D-dur Lužanská
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Lucie Silkenová
  Alt sólo: Veronika Hajnová
  Tenor sólo: Tomáš Černý
  Bas sólo: Martin Vodrážka
  Svatojakubský chrámový sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Karlovarský pěvecký sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (umělecký vedoucí: Jakub Zicha)
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Jan Rezek
   
   

  Pondělí 06.06.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti svátku sv. Norberta
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat strahovský

  Program:

  Haydn, Joseph: Mariazellermesse
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Viktor Byček
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Neděle 05.06.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Mikuláš Selvek, O.Praem., farář strahovský

  Program:

  Haydn, Joseph: Theresienmesse
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Viktor Byček
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Neděle 29.05.2022, 19:30 – Májová pobožnost na 7. neděli velikonoční (Litanie po mši svaté)
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Mikuláš Selvek, O.Praem., farář strahovský

  Program:

  Černohorský, Bohuslav Matěj: Litanie Lauretanae
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Marie Matějková
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Tomáš Weber
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Sobota 28.05.2022, 11:00 – Svatba
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský
  (Marie Fajtová & Jan Kohout)

  Program:

  Clarke, Jeremiah: Pochod dánského prince (Trubači)
  Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Svatební pochod (Orchestr)
  Mozart, Wolfgang Amadeus: Krönungsmesse (Korunovační mše) in C , K.V.317
  Škroup, Jan Nepomuk: Terra tremuit
  Jacob, Wenzel (Václav) Günther: Beati, qui habitant
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Eva Müllerová
  Alt sólo: Veronika Hajnová
  Tenor sólo: Jaroslav Březina
  Bas sólo: Ivo Hrachovec
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Sobota 07.05.2022, 11:00 – Mše sv. při příležitosti zahájení lázeňské sezóny
  Kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech
  Celebroval: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský

  Program:

  Linek, Jiří Ignác: Korunovační intráda (trubači & varhany)
  Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa solemnis in C, K.V.337
  Škroup, Jan Nepomuk: Terra tremuit
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Bronislava Smržová
  Alt sólo: Jana Sýkorová
  Tenor sólo: Jozef Brindzák
  Bas sólo: Jan Janda
  Karlovarský pěvecký sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Svatojakubský chrámový sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  KV Collegium (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Jan Rezek
   
   

  Čtvrtek 28.04.2022, 10:00 – Zádušní mše svatá za P. Ignáce Antonína Hrdinu, OPraem.
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský

  Program:

  Mozart, Wolfgang Amadeus: Requiem d-moll (výběr)
  Haydn, Joseph: Theresienmesse (výběr)
  Dvořák, Antonín: Oblak a mrákota jest vůkol Něho (z cyklu Biblické písně) (bas sólo)
  Dvořák, Antonín: Slyš, ó Bože, volání mé (z cyklu Biblické písně) (alt sólo)
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Viktor Byček
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Neděle 17.04.2022, 18:00 – Mše sv. na Hod Boží velikonoční
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Mikuláš Selvek, O.Praem., farář strahovský

  Program:

  Schubert, Franz: Missa in G, D167
  Škroup, Jan Nepomuk: Terra tremuit
  Dittersdorf, Karl Ditters von: Regina coeli
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Soprán sólo: Irena Stránská (Dittersdorf, 2. hlas)
  Tenor sólo: Tomáš Weber
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica (Doprovod figurální produkce)
  Varhany: Vladimír Roubal (Liturgie)
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Neděle 10.04.2022, 10:00 – Mše sv. na Květnou neděli
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., opat strahovský

  Program:

  Pašije na Květnou neděli podle Lukáše:
   

  Účinkující:

  Sóla a sbor: Členové konventu a Collegium Strahoviense
   
   

  Sobota 19.03.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti svátku sv. Josefa
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat strahovský

  Program:

  Haydn, Michael: Missa a tre voci
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Helena Hexnerová
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  Sobota 01.01.2022, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Matky Boží Panny Marie
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat strahovský

  Program:

  Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Josef Moravec
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal