Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Kronika sboru

  Výběr roku:  
  nebo
  Vyhledávání:  Příjmení účinkujícího:
  Skladatel:
  Skladba:
  Místo:

  Stačí zadat pouze část textu, velikost písmen nerozhoduje. Z bezpečnostních důvodů smí být každý zadaný řetězec max. 50 znaků dlouhý (včetně kódování českých znaků v UTF-8), více se ignoruje.  16.06.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. ThLic. Norbert František Vehovský, O.Praem.

  Program:

  Haydn, Michael: Missa a tre voci
  Dvořák, Antonín: Hymnus k Nejsvětější Trojici
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  09.06.2019, 18:00 – Mše sv. na Hod Boží svatodušní
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Norbert František Vehovský, OPraem., farář strahovský

  Program:

  Dvořák, Antonín: Mše D-dur Lužanská
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Martin Slavík
  Bas sólo: Martin Vodrážka
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Martin Moudrý
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  06.06.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti svátku sv. Norberta
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský

  Program:

  Schubert, Franz: Missa in G, D167
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Varhany: Vladimír Roubal
   
   

  24.05.2019, 19:00 – Koncert v rámci noci kostelů
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově

  Program:

  Jacob, Wenzel (Václav) Günther: Beati, qui habitant
  Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Jerusalem (Soprán sólo)
  Fibich, Zdeněk: Missa in F (Kyrie, Agnus Dei)
  Zach, Jan: Salve Regina
  Dvořák, Antonín: Hospodin jest můj pastýř (z cyklu Biblické písně) (Soprán sólo)
  Dvořák, Antonín: Zpívejte Hospodinu píseň novou (z cyklu Biblické písně) (Soprán sólo)
  Dvořák, Antonín: Mše D-dur Lužanská (Kyrie, Gloria)
  Boëllmann, Léon: Toccata (Suite Gothique, Op.25, No. 4)
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  04.05.2019, 11:00 – Mše sv. při příležitosti zahájení lázeňské sezóny
  Kostel sv. Maří Magdalény v Karlových Varech
  Celebroval: J. Exc. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR

  Program:

  Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa solemnis in C, K.V.337
  Mozart, Wolfgang Amadeus: Alleluja (z kantáty Exultate, jubilate) (soprán sólo)
  Škroup, Jan Nepomuk: Terra tremuit
  Dvořák, Antonín: Hospodine, pomiluj ny (z oratoria Svatá Ludmila)
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Lucie Silkenová
  Alt sólo: Petra Vondrová
  Tenor sólo: Václav Barth
  Bas sólo: Jan Morávek
  Karlovarský pěvecký sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Svatojakubský chrámový sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Svatojakubský chrámový orchestr (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Jan Rezek
   
   

  21.04.2019, 18:00 – Mše sv. na Hod Boží velikonoční
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Norbert František Vehovský, OPraem., farář strahovský

  Program:

  Führer, Robert: Missa in D
  Škroup, Jan Nepomuk: Terra tremuit
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Jana Koucká-Bínová
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Vladimír Doležal
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  19.04.2019, 17:00 – Koncert na Velký pátek
  Chrám sv. Jakuba v Praze na Starém Městě

  Program:

  Dvořák, Antonín: Stabat Mater
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Lucie Silkenová
  Alt sólo: Stanislava Jirků
  Tenor sólo: Martin Šrejma
  Bas sólo: František Zahradníček
  Svatojakubský chrámový sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (umělecký vedoucí: Jakub Zicha)
  Pěvecký sbor ČVUT (umělecký vedoucí: Jan Steyer)
  Karlovarský pěvecký sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Svatojakubský chrámový orchestr (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Varhany: Vladimír Jelínek
  Řídil: Jan Rezek
   
   

  14.04.2019, 15:00 – Koncert na Květnou neděli
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Norbert František Vehovský, OPraem., farář strahovský

  Program:

  Roubal, Vladimír: Varhanní improvizace (Varhany)
  Dvořák, Antonín: Výběr z cyklu Biblické písně (Alt sólo, varhany)
  Vivaldi, Antonio: Gloria in D - Domine Deus, Qui tollis (Bas sólo, Violoncello sólo, Sbor, Orchestr)
  Bach, Johann Sebastian: Chorál (Křídlovka sólo, varhany)
  Stradella, Alessandro: Pietá, Signore (Bas sólo, varhany)
  Roubal, Vladimír: Varhanní improvizace (Varhany)
  Horák, Václav Emanuel: Exaudi, Domine (Bass sólo, varhany)
  Horák, Václav Emanuel: Miserere (Sbor, orchestr)
   

  Účinkující:

  Alt sólo: Virginie Walterová
  Bas sólo: Jan Verner
  Křídlovka sólo: Jan Verner ml.
  Violoncello sólo: Ivo Laniar
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  25.03.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Zvěstování Páně
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. Daniel Peter Janáček, OPraem., opat strahovský

  Program:

  Haydn, Michael: Missa a tre voci
  Rachmaninov, Sergej: Ave Maria
   

  Účinkující:

  Tenor sólo: Tomáš Weber
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  19.03.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti sv. Josefa
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: J. M. Michael Josef Pojezdný, OPraem., emeritní opat strahovský

  Program:

  Fibich, Zdeněk: Missa in F
   

  Účinkující:

  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  22.02.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti svátku Stolce sv. Petra
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Martin Josef Bartoš, OPraem., převor strahovský

  Program:

  Gounod, Charles: Messe aux Chapelles en Do (Missa brevis in C)
  Saint-Saëns, Charles Camille: Tu es Petrus
   

  Účinkující:

  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Vladimír Roubal
   
   

  06.01.2019, 16:30 – Koncert na Staroměstském náměstí při příležitosti Tříkrálové sbírky
  Staroměstské náměstí v Praze

  Program:

  Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční
  Gruber, Franz Xaver: Tichá noc
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Lucie Silkenová
  Alt sólo: Šmídová, Lenka
  Tenor sólo: Martin Slavík
  Bas sólo: Luděk Vele
  Svatojakubský chrámový sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Karlovarský pěvecký sbor (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy (umělecký vedoucí: Jakub Zicha)
  Pěvecký sbor ČVUT Praha (umělecký vedoucí: Jan Steyer)
  Svatojakubský chrámový orchestr (umělecký vedoucí: Jan Rezek)
  Varhany: Vladimír Roubal
  Řídil: Jan Rezek
   
   

  01.01.2019, 18:00 – Mše sv. při příležitosti slavnosti Matky Boží Panny Marie
  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově
  Celebroval: P. Norbert František Vehovský, OPraem., farář strahovský

  Program:

  Ryba, Jakub Jan: Česká mše vánoční
   

  Účinkující:

  Soprán sólo: Karolína Janů
  Alt sólo: Virginie Walterová
  Tenor sólo: Vladimír Roubal (Kyrie + Gloria)
  Tenor sólo: Tomáš Weber (od Graduale)
  Bas sólo: Jan Verner
  Strahovský chrámový sbor Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Strahovský chrámový orchestr Collegium Strahoviense (umělecký vedoucí: Vladimír Roubal)
  Varhany: Přemysl Kšica
  Řídil: Vladimír Roubal