Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Missa  KYRIE

  Kyrie eleison
  Christe eleison
  Kyrie eleison
  Pane, smiluj se.
  Kriste, smiluj se.
  Pane, smiluj se.

  GLORIA

  Gloria in excelsis Deo
  et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
  Laudamus te
  Benedicimus te
  Adoramus te
  Glorificamus te.
  Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam
  Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
  Domine Fili Unigenite, Jesu Christe.
  Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
  Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
  Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
  Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
  Quoniam tu solus sanctus,
  tu solus Dominus,
  tu solus Altissimus, Jesu Christe.
  Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
  Amen.
  Sláva na výsostech Bohu
  a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
  Chválíme tě.
  Velebíme tě.
  Klaníme se ti.
  Oslavujeme tě.
  Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
  Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.
  Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
  Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
  Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
  Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
  Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
  Neboť ty jediný jsi svatý,
  ty jediný jsi Pán,
  ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste.
  Se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
  Amen.

  CREDO

  Credo in unum Deum,
  Patrem omnipotentem,
  factorem coeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium.
  Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum.
  Et ex Patre natum ante omnia saecula.
  Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.
  Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
  Per quem omnia facta sunt.
  Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.
  Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est.
  Crucifixus etiam pro nobis:
  sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
  Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
  Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.
  Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos,
  cuius regni non erit finis.
  Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem:
  qui ex Patre Filioque procedit.
  Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur:
  qui locutus est per Prophetas.
  Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
  Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
  Et expecto resurrectionem mortuorum.
  Et vitam venturi saeculi.
  Amen.
  Věřím v jednoho Boha,
  Otce všemohoucího,
  Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.
  I v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
  který se zrodil z Otce přede všemi věky,
  Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha.
  Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem,
  skrze něhož všechno je stvořeno.
  On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
  Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
  Byl za nás ukřižován,
  za dnů Pontia Piláta byl umučen a pohřben.
  Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.
  Vstoupil do nebes, sedí po pravici Otce
  a odtud přijde ve slávě soudit živé i mrtvé
  a jeho království bude bez konce.
  Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života,
  který z Otce i Syna vychází,
  s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován
  a mluvil ústy proroků.
  Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
  Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
  Očekávám vzkříšení mrtvých
  a život budoucího věku.
  Amen.

  SANCTUS

  Sanctus, sanctus, sanctus
  Dominus Deus Sabaoth.
  Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
  Hosanna in excelsis.
  Svatý, svatý, svatý
  Pán, Bůh zástupů.
  Nebe i země jsou plny tvé slávy.
  Hosana na výsostech.

  BENEDICTUS

  Benedictus, qui venit in nomine Domini.
  Hosanna in excelsis.
  Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
  Hosana na výsostech.

  AGNUS DEI

  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  miserere nobis.
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  miserere nobis.
  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
  dona nobis pacem.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  smiluj se nad námi.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  smiluj se nad námi.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
  daruj nám pokoj.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková