Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Victimae paschali laudes


  Victimae paschali laudes
  immolent christiani.
  Velikonoční oběti
  ať vzdají křesťané chválu.
  Agnus reddemit oves
  Christus innocens Patri
  reconciliavit peccatores.
  Beránek spasil své ovce,
  nevinný Kristus
  smířil s Otcem hříšníky.
  Mors et vita duello
  conflixere mirando.
  Život a smrt bojovaly
  v podivuhodném zápase.
  Dux vitae mortuus
  regnat vivus.
  Zabitý vůdce života
  kraluje živý.
  Dic nobis, Maria
  quid vidisti in via?
  Řekni nám, Maria,
  co jsi na cestě viděla?
  Sepulchrum Christi viventis
  et gloriam vidi resurgentis.
  Hrob živého Krista
  a slávu Vzkříšeného.
  Angelicos testes
  sudarium et vestes.
  Anděly jako svědky,
  roušku a plátna.
  Surrexit Christus, spes mea
  praecedet suos in Galilaeam.
  Vstal [z mrtvých] Kristus, má naděje,
  své předejde do Galileje.
  Scimus Christum surrexisset
  a mortuis vere.
  Víme, že Kristus vstal
  vpravdě z mrtvých.
  Tu nobis victor, rex, miserere.
  Amen. Alleluia.
  Smiluj se nad námi, vítězi, králi.
  Amen. Aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková