Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  O magne Deus


  O magne une et trine Deus
  sit laus, decus, honor tibi.
  Alleluja.
  Ó velký Bože, jeden a trojjediný,
  tobě buď chvála, sláva a čest.
  Alleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková