Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Omnes de Saba


  Omnes de Saba venient,
  aurum et thus deferentes,
  et laudem Domino annuntiantes.
  Všichni přijdou ze Sáby,
  přinášejíce zlato a kadidlo,
  vzdávajíce chválu Pánu.
  Surge et illuminare Ierusalem:
  quia gloria Domini super te orta est.
  Povstaň a zaskvěj se, Jeruzaléme:
  neboť sláva Páně vzešla nad tebou.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková