Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Pastores


  Pastores loquebantur ad invicem.
  Transeamus usque Bethlehem
  et videamus Verbum hoc quod factum est.
  Quod Dominus ostendit nobis.
  Pastýři, o čem spolu rozmlouváte?
  Pojďme k Betlému
  a uvidíme Slovo, které bylo učiněno.
  To nám Hospodin ukázal.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková