Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Píseň novou zpívejte Pánu

  (Klaus Fischbach)


   Píseň novou zpívejte Pánu,
  neb divné věci učinil,
  sám pravicí svou předůstojnou
  vítězství slavné vydobyl;
  on též posloužil i k známosti
  toho spasení drahého,
  neukryl své spravedlnosti
  před tváří v světě žádného.
  Neboť ráčil pamatovati
  na své zaslíbení milé,
  že se chce na věky ujmouti
  lidu svého, Izraele.
  Hle, již vidí všechny končiny
  spasení Boha našeho;
  proto jej za tak slavné činy
  ctěte, vší chvály hodného.
  Plesejte před ním, velebnosti,
  provázejte prozpěvujíce s radostí;
  troubami před ním i pozouny
  ať se libý hlas vydává,
  i moře zvuč na všechny strany,
  i vše, co v světě přebývá.