Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Precatus est Moyzes


  Precatus est Moyzes in conspectu Domini Dei sui et dixit:
  Quare Domine irasceris in populo tuo?
  Parce irae animae tuae.
  Memento Abraham, Isaac et Jacob,
  quibus iurasti dare terram fluentem lac et mel.
  Et placatus factus est Dominus de malignitate
  quam dixit facere populo suo.
  Mojžíš se modlil před tváří Hospodinovou a řekl:
  Proč se, Hospodine, hněváš na svůj lid?
  Ušetři jej svého hněvu.
  Pamatuj na Abraháma, Izáka a Jakuba,
  jimž jsi přislíbil dát zemi plodící mléko a med.
  A Hospodin byl usmířen ve svém hněvu,
  jak slíbil učinit svému lidu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková