Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Propter veritatem


  Propter veritatem et mansuetudinem et iustitiam:
  et deducet te mirabiliter dextera tua.
  Kvůli upřímnosti, mírnosti a spravedlnosti
  vyvede tě podivuhodně tvá pravice
  Audi, filia, et vide
  et inclina aurem tuam:
  quia concupivit rex speciem tuam.
  slyš, dcero, pohleď
  a naslouchej,
  neboť zachtělo se králi tvé krásy.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková