Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Puer natus in Bethlehem  1.

  Puer natus in Bethlehem, alleluia,
  unde gaudet Ierusalem, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo Christum natum adoremus cum novo cantico.
  Dítě se narodilo v Betlémě, aleluja,
  proto se raduje Jeruzalém, aleluja, aleluja.
  Klaňme se narozenému Kristu s radostí srdce a s novým zpěvem.

  2.

  Assumpsit carnem Filius, alleluia,
  Dei Patris altissimus, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Syn přijal tělo, aleluja,
  převznešený Syn Boha Otce, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  3.

  Per Gabrielem nuntium, alleluia,
  Virgo concepit Filium, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Skrze Gabrielovu zvěst, aleluja,
  Panna počala Syna, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  4.

  Tamquam sponsus de thalamo, alleluia,
  processit Matris utero, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Tak jako ženich ze svatebního lože, aleluja,
  vyšel z Matčina lůna, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  5.

  Hic iacet in praesepio, alleluia,
  qui regnat sine termino, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Zde leží v jeslích, aleluja,
  ten, který kraluje bez konce, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  6.

  Et angelus pastoribus, alleluia,
  revelat, quod sit Dominus, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  A anděl pastýřům, aleluja,
  zvěstuje, že on je Pán, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  7.

  Reges de Saba veniunt, alleluia,
  aurum, thus, myrrham offerunt, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Králové ze Sáby přicházejí, aleluja,
  obětují zlato, kadidlo a myrhu, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  8.

  Intrantes domum invicem, alleluia,
  Novum salutant Principem, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Vstupujíce spolu do domu, aleluja,
  zdraví nového Knížete, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  9.

  De Matre natus Virgine, alleluia,
  Qui lumen est de lumine, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Narozen z panenské Matky, aleluja,
  jenž je světlo ze světla, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  10.

  Sine serpentis vulnere, alleluia,
  De nostro venit sanguine, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Aniž by byl zraněn hadem, aleluja,
  pochází z naší krve, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  11.

  In carne nobis similis, alleluia,
  Peccato sed dissimilis, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Podobný nám v těle, aleluja,
  však nepodobný hříchem, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  12.

  Ut redderet nos homines, alleluia,
  Deo et sibi similes, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Aby učinil nás lidi, aleluja,
  podobné Bohu i sobě samému, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  13.

  In hoc natali gaudio, alleluia,
  Benedicamus Domino, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  V této vánoční radosti, aleluja,
  dobrořečme Pánu, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…

  14.

  Laudetur sancta Trinitas, alleluia,
  Deo dicamus gratias, alleluia, alleluia.
  In cordis iubilo…
  Ať je chválena svatá Trojice, aleluja,
  vzdávejme díky Bohu, aleluja, aleluja.
  Klaňme se…
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková