Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Qui mihi ministrat


  Qui mihi ministrat, me sequatur:
  et ubi ego sum,
  illic et minister meus erit.
  Kdo mi slouží, ať mne následuje:
  a kde jsem já,
  tam bude i můj služebník.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková