Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Quod dico vobis


  Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus:
  et quod in aure auditis, praedicate super tecta.
  Co vám říkám v temnotách, říkejte ve světle, praví Pán:
  a co slyšíte šeptem, kažte ze střech.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková