Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Reges Tharsis


  Reges Tharsis et insulae munera offerent:
  reges Arabum et Saba dona adducent:
  et adorabunt eum omnes reges terrae
  omnes gentes servient ei.
  Králové Taršíše a ostrovy zaplatí daně:
  králové Arabů a Sáby přinesou dary:
  a budou se mu klanět všichni králové země
  a všechny národy mu budou sloužit.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková