Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Regina coeli


  Regina coeli, laetare, alleluia,
  Quia quem meruisti portare, alleluia.
  Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
  Ora pro nobis Deum, alleluia.
  Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
  neboť ten, jehož jsi držela mrtvého v klíně, aleluja,
  vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja,
  přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková