Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Sacerdotes Dei


  Sacerdotes Dei, benedicite Dominum;
  sancti et humiles corde, laudate Deum.
  Kněží Páně, velebte Pána;
  svatí a pokorní srdcem, chvalte Pána
  Benedicite omnia opera Domini Domino:
  laudate et superexaltate eum in saecula.
  Velebte Pána, všechna díla Páně:
  chvalte ho a vyvyšujte ho navěky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková