Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Salus autem iustorum


  Salus autem iustorum a Domino,
  et protector eorum est in tempore tribulationis.
  Spása spravedlivých však je od Hospodina
  a je jim ochráncem v čase soužení.
  Noli aemulari in malignantibus:
  neque zelaveris facientes iniquitatem.
  Nehorli ve zlobě,
  ani v nepravosti.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková