Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Si diliges me


  Si diliges me, Simon Petre
  pasce agnos meos,
  pasce oves meas.
  Jestliže mne miluješ, Šimone Petře,
  pas mé beránky,
  pas mé ovce.
  Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me:
  nec delectasti inimicos meos super me.
  Budu tě vyvyšovat, Pane, neboť ses mne ujal:
  nedal jsi mým nepřátelům radovat se nade mnou.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková