Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Svatý Václave!

  (Norbert Kubát)


   Svatý Václave, Svatý Václave, české kníže, slyš!
  Hlasy k Tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš.
   Tisíc tomu let, cos byl kníže náš,
  Tobě byla řada věků jako noční stráž.
   Ale přes Tvou zem za těch tisíc let
  vln jak mořem převalilo všelikých se běd.
   Ale Tys je znal, při svém lidu stál,
  Tys té země nezapomněl, již jsi miloval.
   V tísni duše své, v číše hořkostech
  jméno Tvé za útočiště měla na svých rtech.
   V skvoucím brnění slávou zářící
  v čele vojsk jels na své brůně s černou orlicí.
   Svatý Václave, volá Tě Tvůj lid,
  vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid.
   Vnucen-li však boj, v záři krvavé
  bitvy veď jaks' dědy vodil, Svatý Václave!