Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Insanae et vanae curae


  Insanae et vanae curae invadunt mentes nostras,
  saepe furore replent corda, privata spe.
  Quid prodest, O mortalis, conari pro mundanis,
  si coelos negligas?
  Sunt fausta tibi cuncta, si Deus est pro te.
  Nečisté a marné starosti napadají naše mysli,
  často naplňují srdce hněvem a ničí naději.
  Jak můžeš, ó smrtelníku, usilovat o světská dobra,
  když zanedbáváš nebe?
  Všechno se ti promění ve štěstí, když ti Bůh bude přát.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková