Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Te Deum laudamus


  Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
  Te aeternum patrem omnis terra veneratur.
  Tibi omnes angeli, tibi coeli et universae potestates,
  tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant:
  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
  Pleni sunt coeli et terra maiestatis gloriae tuae.
  Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme.
  Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země.
  Všichni andělé, všechny mocné nebeské zástupy
  cherubové i serafové bez ustání volají:
  Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů.
  Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy.
  Te gloriosus Apostolorum chorus,
  te prophetarum laudabilis numerus,
  te martyrum candidatus laudat exercitus.
  Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
  Patrem immensae maiestatis:
  Venerandum tuum verum et unicum Filium:
  Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
  Oslavuje tě sbor tvých apoštolů,
  chválí tě velký počet proroků,
  vydává o tobě svědectví zástup mučedníků
  a po celém světě vyznává tě tvá církev:
  neskonale velebný, všemohoucí Otče,
  úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný,
  božský Utěšiteli, Duchu svatý.
  Tu Rex gloriae, Christe.
  Tu Patris sempiternus es Filius.
  Tu ad liberandum suscepturus hominem,
  non horruisti Virginis uterum.
  Tu devicto mortis aculeo,
  aperuisti credentibus regna coelorum.
  Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
  Iudex crederis esse venturus.
  Te ergo quesumus, tuis famulis subveni,
  quos pretioso sanguine redemisti.
  Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
  Kriste, Králi slávy,
  tys od věků Syn Boha Otce:
  abys člověka vykoupil, stal ses člověkem
  a narodil ses z Panny;
  zlomil jsi osten smrti
  a otevřel věřícím nebe;
  sedíš po Otcově pravici a máš účast na jeho slávě.
  Věříme, že přijdeš soudit,
  a proto tě prosíme: přispěj na pomoc svým služebníkům,
  vždyť jsi je vykoupil svou předrahou krví;
  dej, ať se radují s tvými svatými ve věčné slávě.
  Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuae.
  Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
  Per singulos dies, benedicimus te.
  Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
  Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire.
  Miserere nostri Domine, miserere nostri.
  Fiat misericordia tua Domine super nos, quemadmodum speravimus in te.
  In te Domine speravi, non confundar in aeternum.
  Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví,
  veď ho a stále pozvedej.
  Každý den tě budeme velebit
  a chválit tvé jméno po všechny věky.
  Pomáhej nám i dnes, ať se nedostaneme do područí hříchu.
  Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi.
  Ať spočine na nás tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
  Pane, k tobě se utíkáme, ať nejsme zahanbeni navěky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková