Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Miserere mei, Deus

  (verze textu zhudebněná V. E. Horákem)


  Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
  Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam.pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
  Amplius lava me ab iniquitate mea et a peccato meo munda me.Úplně ze mne smyj mou vinu a očisť mne od mého hříchu.
  Quoniam iniquitatem meam ego cognosco et peccatum meum contra me est semper.Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
  Tibi soli peccavi et malum coram te feci.Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
  Ut justificeris in sermonibus tuis et vincas cum judicaris.Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý a že jsi bez úhony ve svém soudu.
  Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum et in peccatis concepit me mater mea.Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mne počala má matka.
  Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mne učíš moudrosti.
  Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.Mou obětí Bohu je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
  Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut aedificentur muri Jerusalem.Obšťastni, Pane, Sión svou přízní, aby byly znovu zbudovány hradby Jeruzaléma.
  Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků.
  Amen.Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková