Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Adoratio Tibi


  Adoratio tibi summo
  tibi gratias agimus
  tibi Patri, tibi Creatori omnium
  tibi supplices prosternimus:
  Domine, tibi hymnos cantabimus, alleluia
  tibi, Domino terrarum cantabo hymnum
  Domine et Creatori tibi laus et iubilatio in aeternum. Amen.
  Klaníme se tobě nejvyššímu
  tobě díky vzdáváme.
  Tobě, Otče a Stvořiteli všeho,
  Tobě přednášíme své prosby:
  Pane, tobě budeme zpívat písně, alleluia
  tobě, Pánu země budu zpívat píseň,
  tobě, Pánu a Stvořiteli chvála a plesání navěky. Amen
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková