Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Adoro Te devote


  1.
  Adoro te devote, latens Deitas,
  quae sub his figuris vere latitas:
  Tibi se cor meum totum subjicit,
  quia te contemplans totum deficit.
  1.
  Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš,
  jenž tu ve svátosti vpravdě přebýváš.
  Tobě srdcem svým se zcela poddávám,
  před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.
  2.
  Visus, tactus, gustus in te fallitur,
  sed auditur solo tuto creditur:
  credo quidquid dixit Dei Filius:
  nil hoc verbo veritatis verius.
  2.
  Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám
  a jen sluchem svým tě jistě poznávám.
  Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán,
  v němž je základ pravdy lidstvu všemu dán.
  3.
  In cruce latebat sola Deitas,
  At hic latet simul et humanitas:
  Ambo tamen credens atque confitens,
  peto quod petivit latro poenitens.
  3.
  Na kříži jsi tajil jenom božství své,
  zde je také skryto člověčenství tvé.
  V obojí však věřím celým srdcem svým,
  o milost tě prosím s lotrem kajícím.
  4.
  Plagas, sicut Thomas, non intueor
  Deum tamen meum te confiteor:
  Fac me tibi semper magis credere,
  in te spem habere, te diligere.
  4.
  Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám,
  že jsi Pán a Bůh můj, vroucně vyznávám.
  Rač mé chabé víře větší sílu dát,
  více v tebe doufat, víc tě milovat.
  5.
  O memoriale mortis Domini,
  Panis vivus vitam praestans homini,
  praesta meae menti de te vivere,
  et te illi semper dulce sapere.
  5.
  Plode smrti Páně, Chlebe života,
  v němž se lidem dává Boží dobrota,
  dej mé duši stále jenom z tebe žít,
  v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.
  6.
  Pie pellicane, Iesu Domine,
  Me immundum munda tuo sanguine,
  cuius una stilla salvum facere
  totum mundum quit ab omni scelere.
  6.
  Dobrý Pelikáne, Jesu, Pane můj,
  krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj.
  Vždyť jediná krůpěj její stačila,
  aby všeho světa viny obmyla.
  7.
  Iesu, quem velatum nunc aspicio,
  oro fiat illud quod tam sitio:
  ut te revelata cernens facie,
  visu sim beatus tuae gloriae.
  Amen.
  7.
  Rač, ó Jesu Kriste, jenž jsi nám zde skryt,
  srdci toužícímu touhu vyplnit,
  abych, jak zde hledím s vírou na oltář,
  v nebesích tě jednou spatřil tváří v tvář.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková