Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Tecum principium


  Tecum principium in die virtutis tuae:
  in splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.
  Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis
  donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
  Tobě náleží vláda v den tvé moci:
  v záři svatých jsem tě zrodil před východem jitřenky.
  Hospodin řekl mému Pánu: seď po mé pravici
  dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková