Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Terra tremuit


  Terra tremuit et quievit,
  dum resurgeret in iudicio Deus.
  Alleluia.
  Země se zachvěla a zmlkla,
  když Bůh povstal k soudu.
  Aleluia.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková