Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Alma Redemptoris Mater


  Alma Redemptoris Mater,
  quae pervia coeli porta manes, et stella maris,
  succurre cadenti, surgere, qui currat, populo:
  Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
  Virgo prius ac posterius,
  Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
  peccatorum miserere.
  Slavná Matko Spasitelova,
  jež zůstáváš bránou nebes a hvězdou mořskou,
  pospěš pomoci svému lidu, který touží povstat z hříchu.
  Ty, jež jsi zrodila svého tvůrce, na čímž užasla příroda,
  která neustále zůstáváš pannou,
  jež jsi přijala zvěst z Gabrielových úst,
  smiluj se nad hříšníky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková