Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Terribilis est locus


  Terribilis est locus iste:
  hic domus Dei est, et porta caeli:
  et vocabitur aula Dei.
  Strašlivé je toto místo:
  zde je dům Boží a brána nebes:
  a bude nazýváno nádvoří Boží.
  Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum:
  concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
  Jak půvabné jsou tvé stánky, mocný Pane:
  touží a prahne má duše po nádvořích Páně.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková