Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Attende Domine


  Attende Domine, et miserere,
  quia peccavimus tibi.
  Slyš, Pane, a smiluj se,
  neboť jsme zhřešili proti tobě.
  1.
  Ad te Rex summe, omnium Redemptor,
  oculos nostros sublevamus flentes:
  exaudi Christe, supplicantum preces.
  Attende…
  1.
  K tobě, Králi nejvyšší, Vykupiteli všech,
  pozvedáme, plačíce, své oči:
  vyslyš, Kriste, prosby ponížených.
  Slyš, Pane…
  2.
  Dextera Patris, lapis angularis,
  via salutis, ianua coelestis,
  ablue nostri maculas delicti.
  Attende…
  2.
  Pravice Otcova, kameni úhelný,
  cesto spásy, bráno nebeská,
  smyj skvrny naší viny.
  Slyš, Pane…
  3.
  Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
  auribus sacris gemitus exaudi:
  crimina nostra placidus indulge.
  Attende…
  3.
  Žádáme, Bože, tvou vznešenost:
  svatým svým sluchem vyslyš naše nářky
  naše zločiny shovívavě odpusť.
  Slyš, Pane…
  4.
  Tibi fatemur crimina admissa:
  contrito corde pandimus occulta:
  tua, Redemptor, pietas ignoscat.
  Attende…
  4.
  Tobě vyznáváme spáchané viny:
  se zkroušeným srdcem odkrýváme, co je skryté:
  tvá dobrota, Vykupiteli, ať je promine.
  Slyš, Pane…
  5.
  Innocens captus, nec repugnans ductus,
  testibus falsis pro impiis damnatus:
  quod redemisti, tu conserva, Christe.
  Attende…
  5.
  Nevinně zajatý, bez odporu vedený,
  falešnými svědky odsouzen pro bezbožné:
  cos vykoupil, zachovej, Kriste.
  Slyš, Pane…
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková