Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Ave, maris stella


  Ave, maris stella,
  Dei mater alma,
  atque semper virgo,
  felix coeli porta.
  Zdrávas, hvězdo moří,
  živitelko Boží,
  ustavičná Panno,
  slavná nebes bráno.
  Sumens illud Ave
  Gabrielis ore,
  funda nos in pace
  mutans Hevae nomen.
  Ave jsi slyšela
  z ctných úst Gabriela,
  mír nám dej, když jméno
  Evy zpět je čteno.
  Solve vincla reis,
  profer lumen coecis,
  mala nostra pelle,
  bona cuncta posce.
  Rozlom pouta viny,
  slepoty vzdal stíny,
  zbav nás všeho zlého,
  zdroj buď dobra všeho.
  Monstra te esse matrem,
  sumat per te preces,
  qui pro nobis natus
  tulit esse tuus.
  Ukaž nám, žes Matka,
  prosba tvá je sladká
  sluchu Syna tvého
  pro nás zrozeného.
  Virgo singularis,
  inter omnes mitis,
  nos, culpis solutos,
  mites fac et castos.
  Panno požehnaná,
  milosti jsi schrána,
  učiň z nás své syny
  čisté, prosté viny.
  Vitam praesta puram,
  iter para tutum,
  ut, videntes Iesum,
  semper collaetemur.
  Dej, ať jsme živi ctně
  a přijdem bezpečně
  před Krista Ježíše
  do nebeské říše.
  Sit laus Deo Patri,
  summo Christo decus,
  Spiritui Sancto,
  tribus honor unus.
  Amen.
  Děj se neskonalá
  Bohu Otci chvála
  i Synu i Duchu
  až na věky věků.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková