Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Beatus servus


  Beatus servus, quem, cum venerit Dominus, invenit vigilantem:
  Amen, dico vobis, super omnia bona sua constituet eum.
  Blažený služebník, jehož Pán najde bdícího, až přijde:
  Amen, pravím vám, ustanoví ho nad celým svým majetkem.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková