Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Beatus vir (I.)


  Beatus vir, qui timet Dominum:
  in mandatis eius cupit nimis.
  Blaze muži, který se bojí Hospodina:
  který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
  Potens in terra erit semen eius:
  generatio rectorum benedicetur.
  Alleluia.
  Mocné na zemi bude jeho potomstvo:
  pokolení řádných lidí bude požehnáno.
  Aleluja.
  Posuisti, Domine, super caput eius
  coronam de lapide pretioso.
  Vlož, Hospodine, na jeho hlavu
  korunu z vzácného zlata.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková