Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Benedicta es tu


  Benedicta es tu, Virgo Maria, Domino Deo excelso,
  prae omnibus mulieribus super terram.
  Tu gloria Ierusalem,
  tu laetitia Israel,
  tu honorificentia populi nostri.
  Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána Boha nejvyššího,
  přede všemi ženami na zemi.
  Ty jsi sláva Jeruzaléma,
  ty jsi radost Izraele,
  ty jsi čest našeho lidu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková