Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Benedicta et venerabilis


  Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria:
  quae sine tactu pudoris inventa es mater Salvatoris.
  Požehnaná a úctyhodná jsi, Panno Maria:
  která jsi bez porušení cti bylas shledána matkou Spasitele.
  Virgo Dei Genitrix, quem totus non capit orbis,
  in tua se clausit viscera factus homo.
  Panno, Rodičko Boha, jehož nepojme celý svět,
  uzavřel se do tvého lůna a stal se člověkem.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková