Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Tu, Trinitatis unitas

  (Hymnus k Nejsvětější Trojici)


  Tu Trinitatis unitas,
  orbem potenter quae regis,
  attende laudis canticum,
  quod excubantes psallimus.
  Ty, jednoto Trojice,
  jež mocně řídíš svět,
  slyš zpěv chvály,
  který, vstavši z lože, pějeme.
  Ortus refulget lucifer,
  praeitque solem nuntius,
  cadunt tenebrae noctium:
  lux sancta nos illuminet.
  Vzešlá jitřenka září,
  jak posel kráčí před sluncem,
  padá temnota nocí:
  Světlo svaté ať nás ozáří.
  Deo Patri sit gloria,
  eiusque soli Filio,
  cum Spiritu Paraclito,
  nunc et per omne saeculum.
  Amen.
  Bohu Otci buď sláva,
  i jeho jedinému Synu,
  s Duchem utěšitelem
  nyní a po všechny věky.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková