Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Clamaverunt iusti


  Clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos:
  et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos.
  Spravedliví volali a Hospodin je vyslyšel:
  a ze všech jejich soužení je vysvobodil.
  Iuxta est Dominus his, qui tribulato sunt corde:
  et humiles spiritu salvabit.
  Pán je blízko těch, kteří jsou v srdci souženi
  a pokorné duchem spasí.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková