Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Cognovi Domine


  Cognovi Domine, quia aequitas iudicia tua,
  et in veritate tua humiliasti me:
  confige timore tuo carnes meas,
  a mandatis tuis non me repellas.
  Poznal jsem, Pane, že tvé soudy jsou nestranné,
  a ve tvé pravdě jsi mne pokořil:
  probodni strachem z tebe mé tělo,
  nezaháněj mne od svých přikázání.
  Beati immaculati in via:
  qui ambulant in lege Domini.
  Blažení neposkvrnění na cestě:
  kteří kráčeli v zákoně Hospodinově.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková