Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  De ventre matris meae


  De ventre matris meae vocavit me Dominus nomine meo:
  et posuit os meum ut gladium acutum:
  sub tegumento manus suae protexit me, posuit me quasi sagittam electam.
  Pán mne povolal z lůna mé matky jménem:
  a ustanovil má ústa ostrým mečem:
  skryl mne pod ochranou své ruky, učinil mne vyvolenou střelou.
  Bonum est confiteri Domino
  psallere nomini tuo, Altissime.
  Dobré je chválit Hospodina
  oslavovat tvé jméno, Svrchovaný.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková