Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Dei perfecta sunt opera


  Dei perfecta sunt opera
  et omnes viae eius juditia.
  Deus fidelis et absque ulla iniquitate iustus et rectus.
  Date magnificentiam Deo nostro.
  Boží díla jsou dokonalá
  i soudy všech jeho cest.
  Bůh je věrný a bez jakékoli nepravosti, spravedlivý a přímý.
  Vzdejte chválu našemu Bohu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková