Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Domus mea domus orationis


  Domus mea domus orationis vocabitur, dicit Dominus:
  in ea omnis, qui petit, accipit:
  et qui quaerit, invenit,
  et pulsanti aperietur.
  Můj dům bude nazván domem modlitby, praví Pán:
  v něm každý, kdo prosí, dostává:
  a kdo hledá, nalézá,
  a tlukoucímu se otevře.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková