Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Eja vos pastorculi


  Eja vos pastorculi,
  hoc ad cunas Jesuli
  laeti venite!
  Neo natum adorate,
  hilari voce cantate!
  Ó pastuškové,
  s radostí pojďte sem
  k Ježíškově kolébce!
  Klaňte se novorozenému,
  zpívejte veselými hlasy!
  Eja vos pastorculi,
  hoc ad cunas Jesuli
  laeti venite!
  Adorate Jesulum,
  regem abs termino,
  neo natum pupulum
  hic in praesepio.
  Ó pastuškové,
  s radostí pojďte sem
  k Ježíškově kolébce!
  Klaňte se Jezulátku,
  věčnému králi,
  novorozenému děťátku
  zde v jeslích.
  Dormi, nate Jesuli,
  dormi, o Narcissuli,
  ah, dormi, dormi!
  Dormi, quies concupita,
  dormi, spes optata!
  Spi, narozené Jezulátko,
  spi, Narcisku,
  ach spi!
  Spi, vytoužený pokoji,
  spi, žádaná naděje!
  Dormi, nate Jesuli,
  dormi, o Narcissuli,
  ah, dormi, dormi!
  Dormi, nostra spes,
  o nate pupuli,
  exoptata requies,
  Dei infantuli!
  Spi, narozené Jezulátko,
  spi, Narcisku,
  ach spi!
  Spi, naše naděje,
  narozené děťátko,
  vytoužené odpočinutí,
  Boží synáčku!
  Plaude, terra, iubila,
  respondete, nubila,
  cuncti psaltendo!
  Sit laus nato Salvatori,
  nostro Redemptori!
  Jásej a raduj se, země,
  odpovězte, oblaka,
  společně plesejte!
  Buď chvála narozenému Spasiteli,
  našemu Vykupiteli!
  Plaude, terra, iubila,
  respondete, nubila,
  cuncti psaltendo!
  Sit laus Salvatori
  nunc et in saecula,
  nostro Redemptori,
  amen, aleluja!
  Jásej a raduj se, země,
  odpovězte, oblaka,
  společně plesejte!
  Buď chvála Spasiteli
  nyní i navěky,
  našemu Vykupiteli,
  amen, aleluja!
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková