Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Exaltent eum in ecclesia


  Exaltent eum in ecclesia plebis:
  et in cathedra seniorum laudent eum.
  Ať ho vyvyšují ve společenství lidu:
  a ve shromáždění starších ať ho chválí.
  Confiteantur Domino misericordiae eius:
  et mirabilia eius filiis hominum.
  Ať chválí Pána za jeho milosrdenství
  a jeho podivuhodné činy ať se ukážou na lidských synech.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková