Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Exsulta, filia Sion


  Exsulta, filia Sion, lauda, filia Ierusalem:
  Ecce Rex tuus venit sanctus, et Salvator mundi.
  Plesej, dcero sionská, raduj se, dcero jeruzalémská:
  hle, tvůj král přichází, svatý a Spasitel světa.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková