Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Gaudeamus omnes in Domino (I.)


  Gaudeamus omnes in Domino,
  Diem festum celebrantes sub honore Mariae Virginis,
  de cuius Assumptione gaudent Angeli
  et collaudant Filium Dei.
  Radujme se všichni v Pánu,
  slavíce svátek ke cti Panny Marie,
  z jejíhož Nanebevzetí se radují andělé
  a oslavují Syna Božího.
  Eructavit cor meum verbum bonum,
  dico ego opera mea regi.
  Srdce mi překypuje radostnými slovy,
  přednáším králi svou píseň.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková