Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Gaudeamus omnes in Domino (II.)


  Gaudeamus omnes in Domino,
  diem festum celebrantes sub honore Sanctorum omnium:
  de quorum solemnitate gaudent Angeli,
  et collaudant Filium Dei.
  Radujme se všichni v Pánu,
  slavíce svátek ke cti všech svatých,
  z této slavnosti se radují andělé
  a oslavují Syna Božího.
  Exsultate iusti in Domino:
  rectos decet collaudatio.
  Plesejte spravedliví v Pánu,
  sluší se, aby ho dobří chválili.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková