Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Veni, sancte Spiritus (I.)


  Veni, sancte Spiritus
  et emitte caelitus
  ucis tuae radium.
  Přijď, Duchu Svatý
  a sešli z nebes
  paprsek svého světla.
  Veni, Pater pauperum
  veni dator munerum
  veni lumen cordium.
  Přijď, Otče ubohých
  přijď, dárce darů
  přijď, světlo srdcí.
  Consolator optime
  dulcis hospes anime
  dulce refrigerium.
  Nejlepší utěšiteli
  sladký hoste duše
  sladká útěcho.
  In labore requies
  in aestu temperies
  in fletu solatium.
  V práci odpočinku
  v žáru ochlazení
  v pláči úlevo.
  O lux beatissima
  reple cordis intima
  tuorum fidelium.
  Světlo nejsvětější
  naplň hlubinu srdce
  svých věrných.
  Sine tuo numine
  nihil est in homine
  nihil est innoxium.
  Beze tvého přispění
  člověk nic není
  nic není v bezpečí.
  Lava quod est sordidum
  riga quod est aridum
  sana quod est saucium.
  Omyj, co je nečisté
  zavlaž, co je vyprahlé
  uzdrav, co je nemocné.
  Flecte quod est rigidum
  fove quod est frigidum
  rege quod est devium.
  Oblom, co je zatvrzelé
  zahřej, co je vychladlé
  veď to, co zbloudilo.
  Da tuis fidelibus
  in te confidentibus
  sacrum septenarium.
  Dej svým věrným
  kteří v tebe doufají
  sedmero svých darů.
  Da virtutis meritum
  da salutis exitum
  da perenne gaudium.
  Odměň ctnostné chování
  dej konečné spasení
  dej věčnou radost.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková