Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Gloriosus Deus


  Gloriosus Deus in sanctis,
  mirabilis in maiestate,
  faciens prodigia.
  Slavný je Bůh ve svatých,
  podivuhodný ve vznešenosti,
  činící znamení.
  Dextera tua, Domine, glorificata est in virtute:
  dextera manus tua confregit inimicos.
  Tvá pravice, Pane, je oslavena v síle:
  tvá pravice zdrtila nepřátele.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková