Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Haec dies


  Haec dies, quam fecit Dominus:
  exsultemus et laetemur in ea.
  Toto je den, který učinil Hospodin:
  jásejme a radujme se z něho.
  Confitemini Domino, quoniam bonus,
  quoniam in saeculum misericordia eius.
  Dobrořečte Pánu, neboť je dobrý,
  jeho milosrdenství trvá navěky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková