Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Haec dies


  Haec dies, quam fecit Dominus:
  exsultemus et laetemur in ea.
  Toto je den, který učinil Hospodin:
  jásejme a radujme se z něho.
  Confitemini Domino, quoniam bonus,
  quoniam in saeculum misericordia eius.
  Dobrořečte Pánu, neboť je dobrý,
  jeho milosrdenství trvá navěky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková