Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Intret in conspectu tuo


  Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus compeditorum,
  redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum:
  vindica sanguinem sanctorum tuorum, qui effusus est.
  Ať vstoupí před tvou tvář, Hospodine, nářek zajatých,
  našim blízkým vlož sedminásobek do jejich klína:
  pomsti krev tvých svatých, která byla prolita.
  Deus, venerunt gentes in haereditatem tuam,
  polluerunt templum sanctum tuum:
  posuerunt Ierusalem in pomorum custodiam.
  Bože, národy vtrhli do tvého dědictví,
  znesvětili tvůj svatý chrám:
  Jeruzalém obrátili v trosky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková